Ofte stillede spørgsmål

Vi har en procedure ved salg af andele, som er fælles for alle. Der gælder følgende:

  • Enhver lejlighed til salg skal først udbydes til naboer og øvrige andelshavere samt personer, som er opskrevet på ventelisten, jf. foreningens gældende vedtægter. Naboer har forrang efter anciennitet.

    Lejligheden skal udbydes til naboer, andelshavere og venteliste med en frist på 14 dage, til at oplyse om man ønsker at købe lejligheden. Er der ikke fundet en intern køber fra foreningen eller ventelisten inden for de 14 dages tidsfrist, som vil betale salgsprisen, må sælger gerne sælge frit efterfølgende.

    Bestyrelsen sørger for, at lejligheden udbydes til øvrige andelshavere i foreningen samt ventelisten via mail og opslag i opgangene. Med hensyn til interesserede naboer er det nemmeste som regel, at man som andelshaver selv spørger, og får en skriftlig tilbagemelding fra sine naboer. Dette er særligt vigtigt for evt. ejendomsmæglere. Administrationen kan også bistå med dette, men da kommunikationen vil foregå via brev, kan det tage længere tid.

  • Ved salg af lejlighed stiller foreningen krav til, at der udføres el- og VVS-syn samt at lejligheden vurderes af en vurderingsmand. Dette skal udføres af følgende:
  • EL: Gammelmønt El. Tlf. 33 33 86 01
  • VVS: Feldam VVS. Tlf. 23 72 69 66
  • Vurderingsmand: lejlighedsvurdering.dk eller tlf. 44 98 10 24

Den eksterne venteliste

Alle kan blive opskrevet på den eksterne liste. Det koster et gebyr på 250,- kr.
Gebyret opkræves ved opskrivning og derefter en gang årligt. Du skal oplyse dit kreditkortnummer, når du opretter din profil på waitly.dk 

Du skriver dig på vores venteliste her: Ekstern venteliste hos AB Lange Carl

Der gøres opmærksom på, at det alene er det navn, der skrives på ventelisten, der tilbydes og kan købe lejligheder. Navnet kan IKKE ændres efterfølgende uanset gode grunde, fejl eller andet.

Man kan sætte sin plads på pause, hvis man aktuelt ikke er boligsøgende. Man beholder stadig sin placering på listen. Det gør man også selvom man svarer nej tak til invitationer på fremvisninger. Eller svarer nej tak til at købe lejligheden, når man har været til fremvisning.